รับประกันความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของลูกค้า ก็คือความสำเร็จของเรา 

หากท่านซื้อตลับหมึก "ชนิดเทียบเท่า" จากทางร้านฯ ไปใช้งาน แล้วพบว่า ไม่สามารถตอบโจทย์ของท่านได้ เช่น งานพิมพ์ซีดจางเกินไป ทางร้านฯ ยินดีรับคืนตลับหมึกนั้น แต่มีเงื่อนไขว่า ท่านลูกค้าต้องเปิดใช้งานแล้ว และต้องมีการพิมพ์งานไป "ไม่น้อยกว่า 1 แผ่น" แต่ "ไม่เกิน 20 แผ่น" ทางร้านฯ ยินดีรับคืนสินค้า และโอนเงินคืนให้ท่านเป็นจำนวนเงิน 50% ของราคาตลับหมึก หลังจากได้รับตลับหมึกแล้ว


หากท่านลูกค้าพบว่า "ตลับหมึก" ที่สั่งซื้อจากเราไป ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ หรือ พิมพ์งานแล้วมีลายเส้น ขาด ๆ หาย ๆ ซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับว่าต้องมีกันบ้าง  แต่ส่วนใหญ่หลังจากเปลี่ยนเคลมตลับหมึกใหม่ ไปให้ลูกค้าแล้ว ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบปัญหาอีก

รับประกันสินค้า 1 ปี [ เพิ่มเติม ]